vind

løbe med en halv vind

Videregive oplysninger, som man ikke har undersøgt ordentligt.

En halv vind er egentlig en vind, der blæser vinkelret ind på et skibs kurs. At sejle for halv vind kommer derfor oprindelig til at betyde ‘at drive tilfældigt afsted uden ordentlig støtte af vinden’. Udtrykket løbe med en halv vind forekommer også i varianterne gå for en halv vind, rende med en halv vind. Senere kommer det så billedligt til at betyde ‘at rende rundt med oplysninger uden ordentlig støtte af faktiske kendsgerninger’. Denne betydning er formentlig også påvirket af en særlig betydning af vind, nemlig ‘løgn, fantasifoster, humbug’; denne betydning er beslægtet med betydningen af luft i et udtryk som varm luft ‘oppustet indholdsløs snak’. Selve verbet løbe optræder også i tilsvarende udtryk som løbe med sladder.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

dele sol og vind lige

eller skifte sol og vind lige

Behandle nogen ens.

Udtrykket at dele sol og vind lige betyder egentlig ’sørge for, at de to stridende parter i en kamp kæmper under ensartede betingelser’. En vigtig del heraf er, at man foretager en ligelig fordeling af de ydre omstændigheder, som fremmer eller hæmmer udfoldelsen i kamp. To af de vigtigste af disse omstændigheder er solens stilling og vindens retning. Når man fx i en fodboldkamp lader de to hold bytte angrebsretning efter den første halvleg, så sørger man på den måde for, at de får lige meget både ag medvind og modvind, samt af sol bagfra og sol i øjnene. Derfor kan man sige, at man i fodbold deler sol og vind lige.

Del denne side: