vand

som at slå vand på en gås

Udtryk for, at det er virkningsløst at formane, belære eller kritisere nogen.

Betydningen af udtrykket som at slå vand på en gås bygger på to forhold. Det ene er det helt konkrete, at gåsens fjerdragt er effektivt imprægneret med fedt på en sådan måde, at den let ryster vand af sig; det gælder i øvrigt også ænder og andre svømmefugle og vadefugle. Det andet er, at gåsen folkeligt opfattes som en tungnem og dumstædig fugl, som lige så let ryster af sig, hvad man prøver at få den til at gøre eller forstå. De to ting slås så samme i dette billedlige udtryk. I det tilsvarende engelske udtryk er det anden og ikke gåsen, som må holde for: it runs off like water off a duck’s back hvilket betyder ‘det preller af som vand fra ryggen af en and’.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

slå koldt vand i blodet

Tage det roligt.

I udtrykket slå koldt vand i blodet opfattes blodet i kroppen billedligt som sæde for forskellige mentale tilstande, bl.a. stærk sindsbevægelse. En sådan sindsbevægelse kan fx udtrykkes som at blodet kommer i kog, og for at modvirke en stærk, ‘kogende’, sindsbevægelse, er det så netop en god idé at ‘afkøle’ den ved at slå koldt vand i blodet.


Læs også: blodet kommer i kog

Del denne side:

hælde vand ud af ørerne

Snakke løs uden meget indhold, især beklage eller undskylde sig på en klynkende måde.

Udtrykket at hælde vand ud af ørerne betyder oprindelig ‘hælde med øret, så der løber vand ud’, dvs. ‘holde øret eller hovedet på skrå, især for at virke demonstrativt overdrevent venlig eller for at hykle’. Det gammeldags adjektiv hældøret betyder ’skinhellig eller tilsyneladende verdensfjern’.

Del denne side:

gå over åen efter vand

Gøre en unødvendig anstrengelse for at få eller opnå noget, som man kunne have gjort eller fået på en nemmere måde.

Det umiddelbart forståelige udtryk at gå over åen efter vand, som udtrykker t gøre noget, som er aldeles overflødigt, er klart beslægtet med udtryk for at ‘bringe noget hen et sted, hvor der allerede er rigeligt af det’ som fx give bagerbørn hvedebrød.


Læs også: give bagerbørn hvedebrød

Del denne side:

fiske i rørte vande

Prøve at drage fordel af en situation, hvor nogen er uenige.

Udtrykket fiske i rørte vande betyder egentlig ‘fiske i vand, der er rørt rundt i, og hvor fiskene svømmer forvirrede rundt mellem hinanden’. I Peder Syvs ordsprog har det formen i oprørt vand er godt at fiske. Det stammer vist fra komedien ”Ridderne” af den antikke græske dramatiker Aristofanes. I den siges det, at når man rører godt rundt i mudderet på bunden af vandet, er det let at fange mange af de ål, der kommer op til overfladen.

Del denne side: