tunge

tale med to tunger

eller tale med kløvet tunge

Være falsk og upålidelig.

At tale med to tunger er et udtryk for at ‘tale med to forskellige, indbyrdes ikke overensstemmende, stemmer’ er lånt fra plattysk i det 16. århundrede. Udtrykket findes fx også på svensk tala med dubbel tunga og tysk mit doppelter Zunge sprechen ‘tale med dobbelt tunge’ og på engelsk i formen speak with two voices ‘tale med to stemmer’. Sideformen tale med kløvet tunge, på svensk tala med kluven tunga, på tysk mit gespaltener Zunge sprechen, stammer oprindelig fra den engelske form speak with a forked tongue, et udtryk, der først optræder i amerikaneren James Fenimore Coopers (1789-1851) indianerromaner, fx ”Den sidste mohikaner”.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

holde tungen lige i munden

Bevare fatningen i en presset situation.

Udtrykket holde tungen lige i munden bygger på forestillingen om tungen som en art balanceorgan for hovedet, for kroppen og for hele personen. Det betegner i dag mest det at bevare fatningen rent mentalt. Men tidligere har man godt kunnet spille på en mere fysisk betydning af udtrykket, som fx når titelpersonen i Gustav Wieds ”Thummelumsen” får følgende bemærkning serveret: ”Hold Tungen li’e i Munden, lille Manuel, ellers fejer Di skævt!”. Uden for dansk findes udtrykket kun på svensk: hålla tungan rätt i mun.

Del denne side: