tanke

to sjæle en tanke

Udtryk for, at to personer tænker det samme.

Det danske udtryk to sjæle en tanke stammer fra tysk zwei Seelen und ein Gedanke med samme betydning. Men det har en ældre og fuldstændigere form zwei Seelen und ein Gedanke, wei Herzen und ein Schlag ‘to sjæle og en tanke, to hjerter og et slag’, hvad der er en beskrivelse af to personer, der ikke alene ‘tænker det samme’, men også ‘med hjertet føler det samme’, nemlig kærlighed for hinanden. Det tyske udtryk stammer fra et tysk skuespil ”Der Sohn der Wildnis” fra 1842 af forfatteren Friedrich Halms.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

have en tanke

Smage dårligt eller fordærvet.

Udtrykket at have en tanke betyder egentlig ‘have en lille smule dårlig smag’, idet ordet tanke tidligere kune have betydningen ‘lille smule’. Man kan sammenligne med brugen af ordet anelse i udtrykket en anelse med betydningen ‘en meget lille smule’. En tanke kunne også betyde en lille smule af noget neutralt eller positivt, som i eksemplet man stænker en tanke sød portvin ovenpå. Og det behøvede ikke have noget med smagssansen at gøre, man kunne fx sige bukserne skal sys lidt ind i livet, blot en tanke.

Del denne side: