syv

være i syv sind

Være stærkt i tvivl.

Dette udtryk er en forkortet udgave af vendingen være i syv sind over en dørtærskel, det vil sige ’skifte sind syv gange på vej fra den ene stue til den anden’, altså ‘være vægelsindet’. Holberg siger om hovedpersonen i ”Den Vægelsindede”: ”Det er virkelig en af de underligste koner udi byen, som har 16 sind på en dag”, så antallet af sind kan altså variere. At man normalt taler om netop syv sind hænger nok sammen med, at tallet syv helt fra oldtiden har været et helligt tal i både folketro og religion, måske på grundlag af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendinger som fx for syv søren, min mund er lukket med syv segl, vare syv lange og syv brede, være i den syvende himmel, til syvende og sidst.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

være i den syvende himmel

Udtryk for, at man er meget glad.

Oprindelig er i den syvende himmel et middelalderligt katolsk udtryk, der længere tilbage stammer fra jødisk mystik og siden adopteret af islam. Udtrykket har sin oprindelse i, at der skulle findes en række af himle inden i hinanden som syv koncentriske kugleskaller. De blev også kaldt sfærer. I den syvende, alleryderste eller højeste af disse himle, bor Gud og ærkeenglene ifølge overtroen; så derfor betegner dette udtryk billedligt den allerhøjeste grad af lykke eller paradisisk tilstand. – Et tilsvarende udtryk med den samme betydning er det at være helt oppe i skyerne. At der lige netop er tale om himle, hænger sammen med, at tallet syv helt fra oldtiden har været et helligt tal i både folketro og religion, måske på grundlag af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendinger som fx for syv søren, min mund er lukket med syv segl, være i syv sind, vare syv lange og syv brede, til syvende og sidst.

Del denne side:

vare syv lange og syv brede

Udtryk for, at noget tager lang tid.

Udtrykket vare syv lange og syv brede betyder egentlig ‘vare den tid, det tager at løbe syv mil i længden og derefter syv mil i bredden’. Tidligere har man også haft varianten ‘vare fem lange og syv brede’. Anvendelsen af tallet syv hænger sammen med, at det helt fra oldtiden har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendinger som fx for syv søren, min mund er lukket med syv segl, være i syv sind, i den syvende himmel, til syvende og sidst.

Del denne side:

til syvende og sidst

Udtryk for, at noget virkelig bliver alvor eller er noget helt grundlæggende i en vis sammenhæng.

Udtrykket til syvende og sidst betyder egentlig ‘den allersidste af et overdrevet antal gange’. Anvendelsen af tallet syv hænger sammen med, at det helt fra oldtiden har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendinger som fx for syv søren, min mund er lukket med syv segl, være i syv sind, i den syvende himmel, vare syv lange og syv brede.

Del denne side:

syv, ni, tretten

Udtryk, som man siger for at afværge noget ondt.

Udtrykket syv, ni, tretten er en udvidelse af et ældre udtryk hverken syv eller ni, som betyder ‘hverken heldig eller uheldig’, idet tallet syv er heldigt og ni mest uheldigt. Udvidelsen med det uheldige tal tretten er ifølge almindelig overtro et forsøg på at afværge noget uheldigt ved at sige det højt. At man siger netop tre tal efter hinanden, svarer til at man banker tre gange under bordet for at afværge noget uheldigt, jf. banke under bordet, og det gør man for at symbolisere den kristne treenighed af Faderen, Sønnen og Helligånden.


Læs også: banke under bordet

Del denne side:

min mund er lukket med syv segl

Udtryk for, at man ikke vil udtale sig om nogen eller noget.

At en mund er lukket med syv segl betyder oprindelig, at det, munden tier stille med, er noget ekstraordinært, som man kun kan bryde tavsheden om under specielle eller ekstraordinære omstændigheder. Udtrykket stmmer nemlig fra et sted i Bibelen, hvor der fortælles om nogle helt ekstraordinære hændelser, Johannes’ Åbenbaringen, kapitel 5, som hedder ”Lammet og bogen md de syv segl”. Det lam, der optræder heri, har syv horn og syv øjne, som repræsenterer Guds syv ånder. På en trone sidder en mand med en skriftrulle, der er forseglet med syv segl, som lammet bryder alle sammen ét for ét, sådan at der åbnes for åbenbaringens profetier om, hvad der skal ske i verden. At der er tale om netop syv segl, hænger sammen med, at tallet syv helt fra oldtiden har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag af ugens syv dage. I resten af det Nye Testamente kan man fx tænke på Jesu syv ord på korset, Marias syv glæder, Marias syv smerter og Helligåndens syv gaver. Andre begreber med ’syv’ er fx de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendiger som fx for syv søren, i den syvende himmel, vare syv lange og syv brede, til syvende og sidst, være i syv sind.

Kort sagt, skal man holde på en stor hemmelighed, kan man sige: min mund er lukket med syv segl.

Del denne side:

for syv søren

Mildt kraftudtryk.

Udtrykket for syv søren er en forstærket udgave af for søren. At det lige netop er tallet syv, der er brugt som forstærkende element, skyldes, at det helt fra oldtiden har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag af ugens syv dage. Man kan her blot tænke på begreber som de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendinger som fx i den syvende himmel, min mund er lukket med syv segl, vare syv lange og syv brede, til syvende og sidst, være i syv sind.

 


Læs også: for søren

Læs også: slå til søren

Del denne side: