stol

sætte sig mellem to stole

Undlade at vælge side og derfor komme i en vanskelig situation eller gå glip af noget.

Udtrykket sætte sig mellem to stole henviser til en situation, hvor man hverken vil sidde på den ene eller den anden af to stole ved siden af hinanden, og hvor det let ender med, at man kommer til at sidde på gulvet. Det samme udtrykkes i det gamle danske ordsprog: ”Mellem to stole falder ars (= bagdel) på jorden”.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

sætte nogen stolen for døren

Tvinge nogen til at træffe et valg eller til at gøre noget bestemt.

Udtrykket sætte nogen stolen for døren stammer oprindelig fra ældre tysk retssprog, hvor en stol i forskellige sammenhænge var symbol på indsættelsen i et embede eller overtagelsen af en ejendom, men også for det modsatte; ophævelsen af et ejendomsforhold. – I det første tilfælde satte man en stol hen foran døren til ejendommen og anbragte den nye ejer i den; stolens sæde var her et symbol for hele ejendommen, jf. udtryk som herresæde for ‘herregård’. – I det andet tilfælde hentede man en stol inde i huset og satte den hidtidige ejer i den uden for døren som tegn på, at man bar manden ud af huset siddende i sit stolesæde. På den måde viste man, at man fjernede ham og hans stolesæde (som symbol på hans ejendom) bort fra huset.

Del denne side:

stikke noget under stolen

Skjule eller fortie noget.

Udtrykket stikke noget under stolen skal mest sandsynligt forstås helt konkret, fx som at stikke noget ind under et løst stolesæde for at skjule det. Men ordet stol kan her være en gammeldansk variant af ordet stola i betydningen ‘klædedragt, især præstekjole’, sådan at udtrykket omtrent betyder ’stikke noget ind under vesten eller skjorten for at skjule det’.

Del denne side: