sten

over stok og sten

Udtryk for, at noget sker i fuld fart.

I udtrykket over stok og sten betyder stok ikke ’spadserestok’, men ‘træstamme’, og ordet sten kan både betyde ’småsten’ og ‘klipper’. Udtrykket betyder mest sandsynligt, ligesom det tilsvarende tyske über Stock und Stein, egentlig ‘hen over træstammer og klipper, i et ufremkommeligt terræn’. Men det kan dog også oprindelig betyde ‘i hurtig fart hen over gærer og skel, stablede af træstammer og kampesten’. Og endelig kan udtrykket komme af det at ‘kalke over stok og sten’, dvs. kalke et bindingsværkshus, med dets bjælker og dets mursten, så hurtigt, at man kommer til at springe let hen over nogle af bjælkerne.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

give sten for brød

Give nogen noget værdiløst i stedet for noget værdifuldt.

Utrykket give sten for brød stammer fra Bibelen. Matthæusevangeliet kapitel 7 siger: ”Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk?”

Del denne side: