sjæl

to sjæle en tanke

Udtryk for, at to personer tænker det samme.

Det danske udtryk to sjæle en tanke stammer fra tysk zwei Seelen und ein Gedanke med samme betydning. Men det har en ældre og fuldstændigere form zwei Seelen und ein Gedanke, wei Herzen und ein Schlag ‘to sjæle og en tanke, to hjerter og et slag’, hvad der er en beskrivelse af to personer, der ikke alene ‘tænker det samme’, men også ‘med hjertet føler det samme’, nemlig kærlighed for hinanden. Det tyske udtryk stammer fra et tysk skuespil ”Der Sohn der Wildnis” fra 1842 af forfatteren Friedrich Halms.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel