pind

skyde en hvid pind efter noget

Opgive håbet om at opnå eller få noget.

I udtrykket skyde en hvid pind efter noget er verbet skyde forvansket af verbet skøde ‘tilskøde, give skøde på, overdrage fast ejendom til nogen’, og det betyder atter oprindelig ‘lægge noget af den købte jord i køberens frakkeskød’. Ved overdragelse af andre ejendele end fast ejendom var det tradition på samme måde at tilskøde eller skyde dem til modtageren ved at kast en afbarket pind, kaldet en hvid pind, hen på dem. Siden er betydningen af udtrykket så udviklet fra ‘overdrage til en anden’ til ‘give fra sig, opgive at få fat i’.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

en pind til nogens ligkiste

Udtryk for, at noget virker tyngende på nogen.

Umiddelbart kunne dette udtryk måske forstås bogstaveligt som ’en træliste, som sømmes fast på tværs af låget til ligkisten, sådan at det lukker endnu mere fast’. Men pinden i dette udtryk er ikke en træliste, stang eller stok. Der er derimod tale om en art trænagle, altså et tilspidset, mindre stykke træ, som bruges til at lukke to plader sammen med ved at blive hamret ned i et dertil svarende boret naglehul. På den måde kommer udtrykket til at betyde ’en nagle, der er med til at lukke ligkisten fuldstændigt’. Det tilsvarende udtryk på andre sprog hedder da også noget med ord som ’nagle’ eller ’søm’, fx svensk en spik i någons likkista, på engelsk a nail in somebody’s coffin og på tysk ein Nagel u jemands Sarg. Men på dansk taler vi om en pind til nogens ligkiste.

Del denne side: