mund

tage bladet fra munden

Udtale sig uden forbehold.

Udtrykket tage bladet fra munden er en positiv omvending af en ældre vending ikke tage noget blad hen foran munden, med betydningen ‘ikke genere sig for at sige noget’. Det stammer fra tysk kein Blatt vornehmen ‘ikke tage noget blad for(an)’, et udtryk der bygger på Bibelens fortælling i 1. Mosebog kapitel 3, vers 7 om Adam og Eva, om hvem det siges, at de ”…syede figenblade sammen og bandt dem om livet…” for at skjule deres nøgenhed.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

min mund er lukket med syv segl

Udtryk for, at man ikke vil udtale sig om nogen eller noget.

At en mund er lukket med syv segl betyder oprindelig, at det, munden tier stille med, er noget ekstraordinært, som man kun kan bryde tavsheden om under specielle eller ekstraordinære omstændigheder. Udtrykket stmmer nemlig fra et sted i Bibelen, hvor der fortælles om nogle helt ekstraordinære hændelser, Johannes’ Åbenbaringen, kapitel 5, som hedder ”Lammet og bogen md de syv segl”. Det lam, der optræder heri, har syv horn og syv øjne, som repræsenterer Guds syv ånder. På en trone sidder en mand med en skriftrulle, der er forseglet med syv segl, som lammet bryder alle sammen ét for ét, sådan at der åbnes for åbenbaringens profetier om, hvad der skal ske i verden. At der er tale om netop syv segl, hænger sammen med, at tallet syv helt fra oldtiden har været et helligt tal i både religion og folketro, måske på grundlag af ugens syv dage. I resten af det Nye Testamente kan man fx tænke på Jesu syv ord på korset, Marias syv glæder, Marias syv smerter og Helligåndens syv gaver. Andre begreber med ’syv’ er fx de syv dødssynder og verdens syv underværker, samt faste vendiger som fx for syv søren, i den syvende himmel, vare syv lange og syv brede, til syvende og sidst, være i syv sind.

Kort sagt, skal man holde på en stor hemmelighed, kan man sige: min mund er lukket med syv segl.

Del denne side:

høre noget fra hestens egen mund

Høre noget direkte fra dem, det vedrører.

Det danske udtryk at høre noget fra hestens egen mund er vist en oversættelse fra engelsk to have it straight from the horse’s mouth. Dette udtryk betyder oprindelig ‘det at finde ud af noget direkte ud fra hestens mund’. det vil sige finde frem til en hests alder ved at kigge den i munden for at se på dens tænder.

Del denne side:

holde tungen lige i munden

Bevare fatningen i en presset situation.

Udtrykket holde tungen lige i munden bygger på forestillingen om tungen som en art balanceorgan for hovedet, for kroppen og for hele personen. Det betegner i dag mest det at bevare fatningen rent mentalt. Men tidligere har man godt kunnet spille på en mere fysisk betydning af udtrykket, som fx når titelpersonen i Gustav Wieds ”Thummelumsen” får følgende bemærkning serveret: ”Hold Tungen li’e i Munden, lille Manuel, ellers fejer Di skævt!”. Uden for dansk findes udtrykket kun på svensk: hålla tungan rätt i mun.

Del denne side: