kløvet

tale med to tunger

eller tale med kløvet tunge

Være falsk og upålidelig.

At tale med to tunger er et udtryk for at ‘tale med to forskellige, indbyrdes ikke overensstemmende, stemmer’ er lånt fra plattysk i det 16. århundrede. Udtrykket findes fx også på svensk tala med dubbel tunga og tysk mit doppelter Zunge sprechen ‘tale med dobbelt tunge’ og på engelsk i formen speak with two voices ‘tale med to stemmer’. Sideformen tale med kløvet tunge, på svensk tala med kluven tunga, på tysk mit gespaltener Zunge sprechen, stammer oprindelig fra den engelske form speak with a forked tongue, et udtryk, der først optræder i amerikaneren James Fenimore Coopers (1789-1851) indianerromaner, fx ”Den sidste mohikaner”.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel