hvid

skyde en hvid pind efter noget

Opgive håbet om at opnå eller få noget.

I udtrykket skyde en hvid pind efter noget er verbet skyde forvansket af verbet skøde ‘tilskøde, give skøde på, overdrage fast ejendom til nogen’, og det betyder atter oprindelig ‘lægge noget af den købte jord i køberens frakkeskød’. Ved overdragelse af andre ejendele end fast ejendom var det tradition på samme måde at tilskøde eller skyde dem til modtageren ved at kast en afbarket pind, kaldet en hvid pind, hen på dem. Siden er betydningen af udtrykket så udviklet fra ‘overdrage til en anden’ til ‘give fra sig, opgive at få fat i’.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel