hoved

stikke hovedet i busken

Nægte at se virkeligheden i øjnene.

Udtrykket stikke hovedet i busken beskriver oprindelig en struds, der efter folketroe gemmer sit hoved i en busk og tror, at så kan resten af dens krop slet ikke ses; i øvrigt er der vist ingen, der nogensinde har set en struds gøre sådan.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

slå hovedet på sømmet

eller træffe hovedet på sømmet
eller ramme sømmet på hovedet

Udtryk for, at man udpeger det væsentligste ved noget.

Udtrykket at slå hovedet på sømmet stammer oprindelig fra det latinske udtryk rem acu tetigisti egentlig ‘du har rørt ved den ting med nålen’ eller ‘du har prikket i den tig med spidsen af din nål’, som Cicero ved en vis lejlighed skulle have sagt til en skrædder. Spidsen af nålen er her et billede på spidsfindighed. Det fælles for det at prikke i noget med spidsen af en nål og slå hovedet på sømmet, dvs. ‘træffe hovedet eller den stumpe ende af et spidst søm med hammer’, er, at man ved at gøre det sidste får det spidse søm til at prikke i (eller bore sig ind i) træet eller væggen.

Del denne side:

lægge hovedet på blokken på noget

Garantere at noget er korrekt.

Egentlig betyder udtrykket lægge hovedet på blokken ‘love at lade sit hoved hugge af på huggeblokken, hvis man ikke taler sandhed’; altså ’stå inde for noget med sit liv’. Nyere udtryk som Amager halshug med samme betydning er afledt af samme eufeisme at man sværger på sit liv, at noget, man siger, er sandt.

Del denne side:

forlange nogens hoved på et fad

Forlange, at nogen bliver stillet til ansvar og straffet.

Udtrykket at forlange nogens hoved på et fad stammer fra Markusevangeliets fortælling om Johannes Døbers død i kapitel 6. Kong Herodes havde giftet sig med sin bror Filips hustru, Herodias. Johannes Døber sagde til Herodes: ”Du må ikke have din brors hustru.” Dette gjorde Herodias meget vred på Johannes. – Til en fest dansede Herodias’ datter Salome for Herodes og hans hofmænd. Herodes blev meget betaget af hende og sagde til Salome: ”Bed mig om, lige hvad du vil, og jeg vil give dig det!” – Salome rådførte sig med sin mor Herodias, som stadig var meget vred på Johannes. Herodias sagde til Salome: ”Du skal forlange Johannes Døbers hoved på et fad”; og det gik Salome så ind til Herodes og gjorde.

Del denne side: