finger

kunne noget på fingrene

Kunne noget udenad.

Udtrykket at kunne noget på fingrene er en generalisering af to ting, nemlig dels at kunne opregne noget ved at tælle på fingrene, og dels at kunne gøre noget flydende med sine fingre, fx spille en melodi på klaver. På svensk siger man kunna något på sina fem fingrar, og på engelsk have something at one’s fingers’ ends.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

krydse fingre for nogen eller noget

Håbe at det går godt for nogen eller noget.

Oprindelig en overtroisk brug af det kristne korsets tegn, som man gør med to krydsede fingre for at afværge uheld. I dag nøjes man ofte med at krydse fingre for noget og undlader at gøre korsets tegn.

Del denne side:

have lange fingre

Være tyvagtig.

Et ikke overraskende udtryk, eftersom det må være en fordel at have lange fingre, når man skal bruge fingrene til at få fat i noget, fx at stjæle det. Udtrykket er et af dem, der findes på flere sprog med samme betydning. Ældre danske udtryk for det samme er have begede fingre (så tyvekosterne klæber fast til dem) eller gøre krumme fingre (så de bedre griber fat i ting med hank eller hul i). På tysk kan man tilsvarende have lange, klebrige (‘klæbrige’) und krumme Finger. På engelsk betoner man andre nødvendige kvaliteter ved tyvefingre, idet man kan være både light-fingered ‘letfingret’ og itchy-fingered med kløen i fingrene.

Del denne side:

fingrene af fedtefadet

eller fingrene af fadet

Opfordring til at holde sig væk fra noget fristende.

Ordet fedtefadet betyder i dette udtryk ‘noget tillokkende’, der kunne næsten også stå ‘kagedåsen’ eller ’syltetøjskrukken’. Dette står i modsætning til komme i fedtefadet, som betyder ‘rode sig ind i noget ubehageligt’. Udtrykket fingrene af fedtefadet optræder i Blichers ”Af en landsbydegns dagbog” som en fri oversættelse af latinske udtryk som abstine manus ‘hold hænderne væk’ og manum de tabula ‘hånden væk fra det billede’. Udtrykket kendes også i en kortere form: fingrene af fadet.

Del denne side: