fanden

male Fanden på væggen

Forestille sig at noget er meget værre, end det er.

Egentlig male Fandens billede på væggen eller male Fandens billede over døren. Oprindelig tænkes der på et konkret billede forestillende Fanden, som skulle fungere som skræmmebillede. I dag bruge ordet skræmmebillede kun overført i betydningen ‘en skildring i ord eller et fantasibillede af noget skrækkeligt’. Og udtrykket male Fanden på væggen får en tilsvarende overført betydning ’skildre eller fremstille et fantasibillede af noget skrækkeligt’.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

før fanden får sko på

eller stå op før fanden får sko på

Meget tidligt – stå op meget tidligt.

Udtrykket før fanden får sko på er ældgammelt i både dialekterne og rigssproget. Umiddelbart bygger det på en forestilling om, at Fanden står op før alle os andre for at nå at plage os mest muligt. Så derfor må det tidspunkt, hvor han lige knapt har fået sko på, være det tidligste, man overhovedet kan forestille sig. Umiddelbart kan man ikke finde nøjagtig tilsvarende udtryk, der omtaler Fandens fodbeklædning, i abosprogene. Men det kan godt finde til det indholdsmæssigt nært beslægtede udtryk ukristeligt tidligt. Dertil svarer der på engelsk at an ugodly hour. På tysk udtrykker man det samme eufemistisk ved at sige in aller Herrgottsfrühe, men det kan også bygge på en forestilling om, at Gud står op lige efter Fanden. (Spørgsmålet er så om Gud er stået op før fanden får sko på).

Del denne side:

fanden og hans pumpestok

Alle mulige ting og sager.

Det sære udtryk fanden og hans pumpestok er måske en folkeetymologisk oversættelse af de sidste ord i et vigtigt spørgsmål i det latinske dåbsritual: Abrenuntias Satanae et omnibus pompis ejus? ‘forsager du Satan (= Djævlen) og al hans pralende væsen?’. Det er altså ordet pompa ‘pomp, pragt, parade, praleri’, der skulle være fordrejet til det danske ord pumpe(stok). Ordet pumpestok, eller i andre udgaver pumpestang, er også blevet forstået som ‘en stiv fyr’, specielt djævelens penis, som han bruger i sin forførelse af bl.a. hekse. Betydningsudviklingen til ‘alt muligt’ er måske parallel med den tilsvarende ved udtrykket Gud og hvermand.

Del denne side: