brænde

brænde sit lys i begge ender

Slide sig selv op ved overdreven energiudfoldelse.

Egentlig betyder udtrykket ’leve med dobbelt hastighed eller energiudfoldelse’, idet et brændende lys eller ’livets lys’ her er et billedligt udtryk for et menneskes liv. At brænde sit lys i begge ender kan betyde, at nærme sig døden med dobbelt hastighed.

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

brænde nogen af

Ikke overholde en aftale med nogen.

At brænde nogen af er slang fra ca. år 1900 og betyder egentlig ’få en aftale med nogen til at forsvinde’. Verbet brænde er tidligere blevet brugt overført i betydningen ’få til at forsvinde’ eller ’få til at gå op i røg’, fx har det kunnet betyde både ’desertere’ (få sine pligter til at forsvinde) og ’gøre fattig ved bedrageri’ (få nogens værdier til at forsvinde). I dag bruges udtrykket at blive brændt af fx hvis den anden part ikke møder op til en date.

Del denne side: