arm

give den hele armen

Anstrenge sig eller gøre noget med stor energi eller optræde med stor styrke.

Udtrykket at give den hele armen er et godt eksempel på noget, der er nyt og alligevel gammelt. Ganske vist er det første gang dokumenteret på skrift i 1966, men reelt er det blot en ny kombination af vendinger, der er meget ældre. Hvis vi omformulerer udtrykket til give den som nogen, som bruger hele armen med betydningen ‘optræde som en, der bruger al sin kraft’, er det en kombination af to andre udtryk give den som nogen eller noget og hele armen. I udtrykket hele armen, betyder ordet arm symbolsk ‘kraft, styrke, magt’, ligesom i ældre eksempler som med arm og magt, de mægtiges arm, Guds vældes arm.


Læs også: give den som nogen eller noget

Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel

arme riddere

Franskbrødsskiver, som er vendt i æg og sukker og stegt på panden.

Denne enkle ret er egentlig en fattigmandsspise af brødhumpler, som er opkaldt efter Jerusalems tempels arme riddere (= fattige riddere). Det var ni kristne riddere, som i år 1118 aflagde ed på, at de med sværdet ville forsvare det kristne kongerige Jerusalem, hvis konge hed Baudouin d. II. Han lod dem bo i en afkrog af sit palads, men i øvrigt levede de i dyb fattigdom af de humpler brød, som de kunne tigge sig til. Senere udviklede denne flok riddere sig til den mægtige Tempelherreorden.

Del denne side: