mosekonen brygger

Udtryk for, at der står en tyk tåge ud over en mose eller en eng.

Den bryggende kone, som vist er i familie med elverfolkene, i udtrykket mosekonen brygger, har forskellige navne rundt omkring. På svensk kan hun hedde både mossakäringen ‘mosekællingen’ og bergkäringen ‘bjergkællingen’ (elverfolk bor på ‘bjerge eller høje i landskabet). På tysk hedder hun die Bergmutter ‘bjergmoderen’. Det hun gør, når hun laver tåge, kaldes foruden at brygge også at koge nadvar ‘lave aftensmad’, og på svensk at byka ‘vaske storvask i en gruekedel’. På tysk kan mosekonen brygger foruden die Bergmutter braut ‘bjergkonen brygger’ også hedde der Hase braut ‘haren brygger’ og der Fuchs braut ‘ræven brygger’.

(Visited 413 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel