løbe med en halv vind

Videregive oplysninger, som man ikke har undersøgt ordentligt.

En halv vind er egentlig en vind, der blæser vinkelret ind på et skibs kurs. At sejle for halv vind kommer derfor oprindelig til at betyde ‘at drive tilfældigt afsted uden ordentlig støtte af vinden’. Udtrykket løbe med en halv vind forekommer også i varianterne gå for en halv vind, rende med en halv vind. Senere kommer det så billedligt til at betyde ‘at rende rundt med oplysninger uden ordentlig støtte af faktiske kendsgerninger’. Denne betydning er formentlig også påvirket af en særlig betydning af vind, nemlig ‘løgn, fantasifoster, humbug’; denne betydning er beslægtet med betydningen af luft i et udtryk som varm luft ‘oppustet indholdsløs snak’. Selve verbet løbe optræder også i tilsvarende udtryk som løbe med sladder.

(Visited 4.441 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel