hip hip hurra

Et udråb, som er et forstærket hurraråb.

Udråbsordet hip kan være det samme ord som i udtrykket hip som hap. Det kommer af den nedertyske imperativ hipp! ‘hop!’. Et beslægtet ord er også hyp (til en hest). Men hip i hip hip hurra kan desuden hænge sammen med ordet hep, af tysk hepp. Dette ord har to betydninger. Dels er det et ord, man bruger til at kalde på en ged. Det kommer af det tyske dialektord Heppe ‘ged’. Dels er ordet blevet brugt som hånligt tilråb til jøder, og det skulle være en forkortelse for Hierosolyma est perdita ‘Jerusalem er gået tabt’. Ordet hurra forklares på mange forskellige måder. En er, at det skulle kunne komme af et slavisk ord huraj ‘til Paradis’; og på den måde skulle det samlede udtryk hip hip hurra kunne betyde ‘Jerusalem er tabt (til de vantro, og vi er på vej) til Paradis’. – Derudover skulle hurra også kunne komme, dels af et tatarisk-tyrkisk krigsråb ura! ‘dræb (fjenden)!’, dels af et engelsk sømandsudtryk huzzah ‘hejs, hal, hiv ohøj’.


Læs også: hip som hap

(Visited 705 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel