have høj cigarføring

Udtryk for, at man gør sig bemærket ved en meget selvsikker eller storsnudet optræden.

Udtrykket stammer fra beskrivelsen af en storsnudet kropsholdning, hvor hovedet og næsen, og dermed en medfølgende cigarer, peger opad. Selve cigaren optræder ofte i karikaturtegninger af brovtende kapitalister eller pampere, som fører sig frem med store cigarer og whiskysjusser. Men den høje cigarføring kan også forstås som et tegn på optimisme. Det blev fx sagt om finansminister Anders Andersen i 1970’erne, at når hans cigarer pegede opad, så kunne man tage det som tegn på, at det gik fremad med landets økonomi. Muligvis hænger udtrykket høj cigarføring også sammen med visse slangbetydninger af selve ordet cigar, nemlig ‘torpedo’ og ‘næse’ (= ireettesættelse); det skyldes selve cigarens langstrakte form. På den måde kommer det at ‘føre en cigar’ til at betyde noget i retningen af ‘fyre torpedoer af’ eller ‘uddele næser (på storsnudet vis)’, begge dele udtryk for en selvhævdende eller aggressiv adfærd.

Udtrykket har inspireret til den danske titel “Høj Pistolføring” til den amerikanske film “The Naked Gun” fra 1988.

(Visited 1.371 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel