gå nogen i bedene

Gå ind på et område, som er en andens ret eller ansvar.

Når man omtaler det område, som man går ind på, selvom det tilhører en anden, som bedene, kunne man umiddelbart tro, at det drejer sig om hans blomsterbede eller jordbærbede. Men det gør det ikke. I stedet er der i udtrykket gå nogen i bedene tale om den bestemte flertalsform ef et helt andet, nu forældet, ord bed med betydningen ‘græsgang’, sådan at udtrykket faktisk oprindelig betyder ‘gå med sit kvæg ind på en anden mands græsgange’. Dette bed er et gammelt nordisk ord, som hedder beit på islandsk og bet på svensk. Det er beslægtet med verbet bide og betyder egentlig ‘det sted kvæget bider græs’. Det andet ord bed med betydningen ‘blomsterbed’ er lånt fra det tyske ord Beet ’seng’, det der hedder bädd på svensk og bed på engelsk.

(Visited 681 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel