føre noget i marken

Nævne eller fremføre noget som synspunkt eller argument.

Den mark, som udtrykket at føre noget i marken refererer til, er ikke fx en kornmark, defineret som ‘et afgrænset jordområde, der bruges til dyrkning af afgrøder’, men snarere en mere abstrakt defineret mark, som er ‘et område, hvor en kamp, en konkurrence eller en offentlig diskussion finder sted’, altså en art offentligt torv med folkemøder, ligesom folkesamligerne i oldtidens Athen. Den oprindelige betydning af ordet mark har heller ikke specielt noget med agerbrug at gøre. Ordet betyder oprindelig ‘ubebygget grænseområde (fx lige uden for en by)’ og er beslægtet med det latinske ord margo ‘grænse, kant’, det vi har lånt som ordet margen. Selve navnet Danmark eller ‘Danernes mark’ betyder oprindelit ‘Danernes grænseland’. At føre noget i marken kan være indledning til en diskussion.

(Visited 150 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel