før fanden får sko på

eller stå op før fanden får sko på

Meget tidligt – stå op meget tidligt.

Udtrykket før fanden får sko på er ældgammelt i både dialekterne og rigssproget. Umiddelbart bygger det på en forestilling om, at Fanden står op før alle os andre for at nå at plage os mest muligt. Så derfor må det tidspunkt, hvor han lige knapt har fået sko på, være det tidligste, man overhovedet kan forestille sig. Umiddelbart kan man ikke finde nøjagtig tilsvarende udtryk, der omtaler Fandens fodbeklædning, i abosprogene. Men det kan godt finde til det indholdsmæssigt nært beslægtede udtryk ukristeligt tidligt. Dertil svarer der på engelsk at an ugodly hour. På tysk udtrykker man det samme eufemistisk ved at sige in aller Herrgottsfrühe, men det kan også bygge på en forestilling om, at Gud står op lige efter Fanden. (Spørgsmålet er så om Gud er stået op før fanden får sko på).

(Visited 3.653 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel