få slebet kanterne af

Blive tilpasset og lettere at omgås.

De kanter, der er tale om at slibe af, er ikke konkrete kanter, der kan defineres som ‘de yderste, afgrænsede dele af en side eller flade’, og som kan slibes af lister og brædder. Når sådanne kanter ikke slibes af, støder de let ind i andre genstande, når de bevæges rundt. Derfor bruges ordet kanter også overført om personlighedstræk, særheder eller stædigt fastholde meninger hos mennesker, som får dem til at støde sammen med andre, psykologisk set. Et sådant menneske med for mange kanter kan man også kalde kantet ‘umedgørlig eller kejtet’, trekantet ’sær eller kejtet’, eller firkantet ‘unuanceret eller ensidig’. Men omvendt kan man udtrykke sin anerkendelse af en person ved at sige: ”Han er da ikke så firkantet”. At få slebet kanterne af vil også sige ‘at blive tilpasset normalen’.

(Visited 208 times, 1 visits today)
Del denne side:
FacebookTwitterGoogle+EmailDel